DALŠÍ AKTIVITY

 

DÁLE ZAJIŠŤUJEME:

  • ošetření poraněných stromů
  • rizikové kácení stromů
  • odstraňování křovin
  • obnovu a doplnění prvků zeleně
  • zelené střechy
  • vybudování zavlažovacích a odvodňovacích systémů
  • stavby na zahradě
  • odvoz a likvidaci odpadu