REALIZACE ZAHRAD

 

Realizace zahrad probíhá zpravidla v následujícím sledu s eventuální možností vynechání některých kroků:

1. REKULTIVACE POZEMKU
kácení nevhodných stromů
aplikace herbicidů
zpracování půdy

2. STAVEBNÍ PRÁCE
meliorace, instalace zavlažovací sítě
stavba cest, zdí, plotů, pergol, laviček, zimních zahrad a jiných prvků

3. PŘÍPRAVA POZEMKU PRO VÝSADBU A VÝSEV
zlepšení fyzikálních a biologických vlastností půdy
navážka zeminy
rovnání povrchu
aplikace hnojiv

4. VÝSADBA ROSTLIN, založení trávníku výsevem, položením travního koberce

5. INSTALACE ZAHRADNÍHO NÁBYTKU
doporučujeme zahradní nábytek našich partnerů firmy LTC.