NÁVRHY A PROJEKTOVÁNÍ

 

Projekt je složen ze:

STUDIE /dle přání zákazníka je vyhotoveno několik variant/

AXONOMETRIE /tematické 3D pohledy na Vaši zahradu z několika stran a úhlů/

OSAZOVACÍ PLÁN
/jakými rostlinami a v jakém množství bude Vaše zahrada osázena/

TEXTOVÁ ZPRÁVA
/popisuje jednotlivé tématické celky zahrady, vlastnosti rostlin, doporučené ošetřování/

Projekt je zpracováván na základě podrobné konzultace se zákazníkem. Cena projektu je závislá na počtu zpracovávaných variant a velikosti zahrady. U ceny hraje roli též množství změn provedených zákazníkem po dokončení projektu, tzv. předělávání projektu. Platba za jednotlivé části projektu je prováděna zvlášť, pokud není se zákazníkem dohodnuto jinak.